Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để trình bày chính xác trang web hoặc sản phẩm này và tiềm năng của nó. Mặc dù ngành công nghiệp này là một trong số ít nơi người ta có thể tự viết séc về thu nhập, nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được bất kỳ khoản tiền nào bằng cách sử dụng các kỹ thuật và ý tưởng trong các tài liệu này.

Ví dụ trong các tài liệu này không được hiểu là một lời hứa hoặc đảm bảo thu nhập. Tiềm năng kiếm tiền hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi không coi đây là một “kế hoạch làm giàu”

Mức độ thành công của bạn trong việc đạt được kết quả được tuyên bố trong tài liệu của chúng tôi phụ thuộc vào thời gian bạn dành cho chương trình, ý tưởng và kỹ thuật được đề cập, kiến ​​thức và các kỹ năng khác nhau. Vì những yếu tố này khác nhau tùy theo từng cá nhân, chúng tôi không thể đảm bảo thành công hoặc mức thu nhập của bạn.

Không thể đảm bảo bất kỳ yêu cầu hoặc kết quả thu nhập nào cho việc bán sản phẩm trên Amazon. Người dùng có toàn quyền quyết định bỏ ra những nỗ lực cần thiết. Do thực tế là nhà cung cấp tài liệu không thể đảm bảo nỗ lực của người sử dụng, nên không thể đảm bảo thành công một cách rõ ràng.

Bất kỳ tuyên bố thành công và thu nhập nào bằng cách quảng cáo sử dụng Google Adsense đều không thể được đảm bảo. Người sử dụng phải sử dụng kiến ​​thức được cung cấp trong tài liệu hoặc có kiến ​​thức làm việc về các phương pháp khác bên ngoài tài liệu. Do thiếu sự kiểm soát của nhà cung cấp tài liệu mà người dùng đã bỏ công sức ra, các yêu cầu thu nhập Adsense cũng không được đảm bảo.

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thu nhập liên kết hoặc thành công với tư cách là một đơn vị liên kết cũng không được đảm bảo. Người sử dụng tài liệu phải chịu trách nhiệm về sự thành công hay thiếu sót của chúng sau khi thực hiện theo bất kỳ kỹ thuật nào liên quan đến tiếp thị liên kết.

Các tài liệu trong sản phẩm của chúng tôi và trang web của chúng tôi có thể chứa thông tin bao gồm hoặc dựa trên các tuyên bố hướng tới tương lai theo ý nghĩa của đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán năm 1995. Các tuyên bố hướng tới tương lai đưa ra những kỳ vọng hoặc dự báo của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai.

Bạn có thể xác định những tuyên bố này bởi thực tế là chúng không liên quan chặt chẽ đến các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Họ sử dụng các từ như “dự đoán”, “ước tính”, “mong đợi”, “dự án”, “dự định”, “tin tưởng”, “kế hoạch” và các từ và thuật ngữ khác có ý nghĩa tương tự liên quan đến mô tả về thu nhập tiềm năng hoặc hoạt động tài chính.

Bất kỳ và tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai ở đây hoặc trên bất kỳ tài liệu bán hàng nào của chúng tôi đều nhằm thể hiện quan điểm của chúng tôi về tiềm năng thu nhập. Nhiều yếu tố sẽ quan trọng trong việc xác định kết quả thực tế của bạn và không có đảm bảo nào được đưa ra rằng bạn sẽ đạt được kết quả tương tự như của chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác, trên thực tế, không có đảm bảo nào được đưa ra rằng bạn sẽ đạt được bất kỳ kết quả nào từ các ý tưởng và kỹ thuật của chúng tôi.

Trang web này có thể chứa các liên kết liên kết nơi nhà quảng cáo / người sáng tạo kiếm được hoa hồng nếu bạn mua sản phẩm. Trang web này có thể có các liên kết đến các sản phẩm của amazon như một chi nhánh và / hoặc có thể tạo ra doanh thu nếu bất kỳ khách truy cập nào nhấp vào quảng cáo do Google Adsense hoặc bất kỳ chương trình quảng cáo theo ngữ cảnh nào khác trình bày. Các liên kết liên kết từ các trang web như clickbank hoặc shareasale hoặc bất kỳ trang web nào khác có thể có mặt và chủ sở hữu trang web có thể kiếm tiền hoa hồng bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web này.

Kết quả khác nhau, và như với bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, bạn có thể kiếm được nhiều hơn hoặc ít hơn. Thành công trong BẤT KỲ cơ hội kiếm tiền nào là kết quả của sự chăm chỉ, thời gian và nhiều yếu tố khác. https://bestcryptonews4u.com/ không có đảm bảo rõ ràng hay ngụ ý về thu nhập  .