Thursday, May 23, 2024
HomeKhácĐấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của...

Đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu

- Advertisement -

1. Loại nội dung:

Đấu giá Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu. Số lượng: 24 (hai mươi bốn) xe môtô 02 bánh, 02 (hai) xe đạp điện, 02 (hai) xe đạp, 32 (ba mươi hai) điện thoại di động và 08 (tám) tài sản khác.


2. Tên đơn vị đấu giá:

- Advertisement -
Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Đông Á


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 165 QL 1A, Phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An.


4. Địa điểm bán đấu giá:

- Advertisement -
Số 09 Nguyễn Văn Côn, thị trấn Tân Hoà, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gò Công Đông


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

- Advertisement -
Số 09 Nguyễn Văn Côn, thị trấn Tân Hoà, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu. Số lượng: 24 xe môtô 02 bánh, 02 xe đạp điện, 02 xe đạp, 32 điện thoại di động và 08 tài sản khác.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-04-2023 08:00 đến ngày: 24-04-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 20-04-2023 08:00 đến ngày: 21-04-2023 15:30


10. Thời gian bán đấu giá:

27-04-2023 10:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0932495146


12. Địa chỉ Email:

hoangvun89@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

nhiều mặt180704


14. Danh sách file đính kèm:
- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
- Advertisment -

Phổ Biến Nhất