Friday, April 12, 2024
HomeKhácChuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân tiến tới sử...

Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân tiến tới sử dụng mã số định danh thay cho mã số thuế

- Advertisement -

NNT đăng nhập qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn để thay đổi thông tin đăng ký thuế

Mục tiêu của việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân nhằm đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác 3 thông tin: Họ và tên; số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân/chứng minh nhân dân; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của MST để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời để nhằm đảm bảo yêu cầu mỗi cá nhân được cấp 1 MST duy nhất và người phụ thuộc của cá nhân được cấp MST để phục vụ giảm trừ gia cảnh cho NNT thu nhập cá nhân.

Đối tượng MST cá nhân cần rà soát phục vụ chuyển đổi mã định danh làm MST là: Các MST của cá nhân có quốc tịnh Việt Nam, cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là người phụ thuộc theo quy định; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản khác thuộc ngân sách; cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng MST 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

- Advertisement -

Việc thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân được triển khai theo các giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ nay đến ngày 30/4/2023) tập trung triển khai rà soát dữ liệu đăng ký thuế của MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an tại cơ quan thuế các cấp. Giai đoạn 2 (từ ngày 1/5 – 30/6/2023) tiếp tục rà soát dữ liệu MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an còn lại của giai đoạn 1. Giai đoạn 3 (từ ngày 1/7 – 31/12/2023) sử dụng mã định danh làm MST khi thông tư sửa đổi Thông tư số 105/2020/TT-BTC về đăng ký thuế được ban hành, có hiệu lực; tiếp tục rà soát MST cá nhân còn lại chưa truy vấn được mã định danh cá nhân để chuyển đổi mã định danh làm MST.

Cục Thuế tỉnh khuyến khích NNT là cá nhân thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế của mình chính xác, tạo thuận lợi cho việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân của ngành Thuế được nhanh chóng, thuận lợi, đạt kết quả cao. Để NNT thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế được thuận tiện, nhanh chóng, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn NNT là cá nhân có thể chọn cách thức kê khai theo phương thức điện tử. Cụ thể: NNT đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia, vào mục tìm kiếm thủ tục hành chính và mục “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”. NNT tích chọn nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an, Cổng dịch vụ công định tuyến sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thực hiện các bước thay đổi thông tin.

NNT đăng nhập qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì NNT tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn chọn tab “Cá nhân”Đăng nhập và nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp. Sau khi đăng nhập thành công, tích chọn Đăng ký thuế/thay đổi thông tin. Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế, bao gồm thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế. Tại mục Giấy tờ của cá nhân, NNT tích chọn “Thay đổi thông tin” và nhập chính xác thông tin giấy tờ và ngày cấp theo căn cước công dân mới nhất (12 số). NNT tiếp tục tích chọn: “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống ngay lập tức hiển thị theo thông tin chính xác của công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi đối chiếu, NNT xác nhận hoàn thành và tích chọn: Hoàn thành kê khai và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế, kết thúc kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trường hợp NNT thay đổi thông tin người phụ thuộc thì sau khi đăng nhập thành công, tích chọn Đăng ký thuếKê khai và nộp hồ sơ ĐKTchọn hồ sơ “20/ĐK-TCT-Tờ khai đăng ký NPT của cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công. Tại màn hình nhập tờ khai, NNT lựa chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”, cập nhật đầy đủ thông tin người phụ thuộc. Lưu ý cập nhật đầy đủ 3 trường thông tin họ và tên, ngày sinh, giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số căn cước công dân mới nhất). Sau khi kê khai các trường thông tin, NNT chọn “Hoàn thành kê khai” và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để hoàn thành gửi Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc và các hồ sơ đính kèm.

- Advertisement -

Ngoài ra, NNT cũng có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc kê khai thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế.

Văn Học

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
- Advertisment -

Phổ Biến Nhất