Thursday, May 23, 2024
HomeMuộn NhấtQuy Định Về Tiền Điện TửCấu Trúc "When" Trong Tiếng Anh: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví...

Cấu Trúc “When” Trong Tiếng Anh: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Minh Họa

- Advertisement -

Giới thiệu cấu trúc when

Trong tiếng Anh, “when” là một từ quen thuộc được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng “when” một cách chính xác. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách sử dụng từ này.

Cấu trúc cơ bản

1. Sử dụng “when” như một liên từ thời gian

Cấu trúc: S + V, when + S + V

Ví dụ:

  • I was reading a book when the phone rang.
  • She was cooking when I arrived.

2. Sử dụng “when” trong câu hỏi

Cấu trúc: When + do/does/did + S + V…?

- Advertisement -

Ví dụ:

  • When do you go to school?
  • When did she come?

3. Sử dụng “when” trong mệnh đề quan hệ

Cấu trúc: Noun + when + S + V

Ví dụ:

  • I remember the day when we first met.
  • The year when he was born was 1990.

Lưu ý khi sử dụng “when”

  1. “When” thường chỉ thời điểm cụ thể trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.
  2. Trong một số trường hợp, “when” có thể được lược bỏ, nhất là trong mệnh đề quan hệ.

Ví dụ:

- Advertisement -
  • The day (when) we went to the beach was sunny.

Kết luận

Cấu trúc “when” trong tiếng Anh rất quan trọng và phổ biến. Để sử dụng chính xác, bạn cần nắm vững cấu trúc và ý nghĩa của nó trong các tình huống giao tiếp. Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về “when” và cách sử dụng từ này.

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
- Advertisment -

Phổ Biến Nhất